تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ٩:٥۱ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا


برچسب‌ها:

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا


برچسب‌ها:

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ٩:٠٠ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا

بایـدها و نبایـدهای سـه گانـه در زنـدگی

( زیبــــا و آموزنده )
Three things in life, once gone never come back
سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند

Time
زمان


Words
گفتار

Opportunity
موقعیت


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ | ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا 

 وقتی یکی را دوست دارید، آرزوھایتان آرزوھای اوست.

وقتی یکی را دوست دارید،
به زندگی ھم عشق می ورزید.


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ | ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا


برچسب‌ها:

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱٥ | ٧:٤٠ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا

 آدم بــرفی

برگی از دفتر شعر مریم حیدرزاده

 تو را ساختم با اون برفا، آدم بــرفی
تو اون شب اومدی دنیا، آدم بــرفی


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ | ٢:۳٤ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا


برچسب‌ها:

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٩ | ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا
شیطان و حاملان قرآن

 


برچسب‌ها:

تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٦ | ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا

زنـدگی در حاشیـه ...

ما حاشیه نشین هستیم.


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/٦ | ٩:٥٥ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا

 نظـر دانشجویـان مختـلف در مـورد سوسک ! (محض خنده)

دانشجوی کامپیوتر: مغز کوچک او با آن همه ذخایر اطلاعاتی بسیار پیشرفته تر از فلش 32 گیگ است!

دانشجوی فیزیک هسته ای: زندگی در خوابگاه حق مسلم اوست!

دانشجوی تربیت بدنی: آنقدر عضلاتش نیرومند است که می تواند از دیوار راست هم بالا برود!

دانشجوی زبان شناسی: هیچکس زبانش را نمی فهمد!


برچسب‌ها:

ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳ | ۸:٤٧ ‎ب.ظ | نويسنده : زهرا


برچسب‌ها: