نتیجه باور

یادداشت کرد و با این فرض که استاد مثل همیشه این مسائل را به عنوان تکلیف درسی داده است، به منزل برد. از آنجایی که همیشه تمامی تکالیف خود را به تنهایی و کامل انجام می داده، این توققع را از خود داشت که این بار هم «می تواند» به راحتی از پس این دو مسئله برآید؛ با این باور تمام طول هفته را روی حل آن دو مسئله فکر کرد. در ابتدا هیچ یک را نتوانست حل کند، اما دست از کوشش بر نداشت تا سر انجام یکی از آنها را حل کرد. وقتی راه خل خود را به استاد تحویل داد، استاد به کلی شوکه شد؛ زیرا استاد این دو مسئله را فقط برای آشنایی دانشجویان با مسائل غیر قابل حل ریاضیات، روی تخته نوشته بود!

همه کسانی که تا به حال به هدف ارزشمندی رسیده اند، قبلاً نمی دانستند چگونه این کار را انجام خواهند داد؛ فقط اطمینان داشتند که به هدفشان خواهند رسید!

                                                 باب پراکتو  

/ 4 نظر / 4 بازدید
فاطمه

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) _ ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ─(♥)████████(♥)████████(♥) ─(♥)██████████████████(♥) ──(♥)████████████████(♥) ────(♥)████████████(♥) __ ──────(♥)████████(♥) ────────(♥)████(♥) __ ─────────(♥)██(♥) ───────────(♥) یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند. یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آنگونه که هستند نه آنگونه که میخواهم باشند یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمیتواند با دیگران مهربان باشد این ها همه یادم باشد ... با هــــــــــم و همــــــــراه هـــــــم باشیم!!!

علیرضا

سلام زهرا خانوم چه مطلب جالبی بود

sajedeh

درد بزرگی است برای کسی ک متوجه نبودنت نیست پرپر شوی...

ساجده

شــــــــــــــــــــــــــاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد … زندگی زیباست ….. [گل]